Dunamenti Sporthorgász Egyesület

fejléc

Közgyűlés


Egyesületünk 2018. február 03-án a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium aulájában tartotta 2017. évi zárszámadó Közgyűlését.

A Közgyűlés a beterjesztések megtárgyalása után a következő határozatokat hozta:


01/2017 sz. Határozat:

A Közgyűlés a vezetőség 2017. évi beszámolóját egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

02/2017 sz. Határozat:

A Közgyűlés a 2017. évi zárszámadást egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja.

03/2017 sz. Határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját 1 fő tartózkodás mellett elfogadja.

04/2017 sz. Határozat:

A Közgyűlés a Fegyelmi Bizottság 2017. évi beszámolóját egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

05/2017. sz. Határozat:

A közgyűlés a 2018. évi költségvetést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

06/2017 sz. Határozat:

A Dunamenti Sporthorgász Egyesület 2018. február 03-án megtartott Közgyűlésén 06/2018 sz. Határozatával, az Alapszabály-módosítást a beterjesztettel azonos formában és tartalommal elfogadja.

07/2017 sz. Határozat:

A közgyűlés az elnökség vízminőség-javítási hozzájárulásról szóló beterjesztését 1 fő tartózkodás mellett elfogadja.

08/2017 sz. Határozat:

A közgyűlés az egyesület napjával és az emléktáblával kapcsolatos elnöki javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.